Muş 2 Şubesi

Şube Denetleme Kurulumuz Olağan Denetimlerini Gerçekleştirdiler.

EBS Muş2 şubemizin Denetleme Kurulu üyeleri 30.03.2021 tarihinde mutat denetlemelerini gerçekleştirdiler. Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin tüzük, ilgili mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını tüzüğe uygun olarak denetleme görevi bulunan Denetleme Kurulumuz, Dr.Öğr.Üyesi Hasan Tasalı başkanlığında şubemizdeki denetimlerini gerçekleştirdiler. Diğer Denetleme Kurulu üyeleri Ramazan Kaplan, Ferit Tanış, Mehmet Can Dalseçkin ve Mehmet Yücekök'ün de katıldığı denetlemede Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz de hazır bulundular. Şube Denetleme Kurulu, denetleme sonucunda düzenlenen ara raporu Yönetim Kuruluna sunarak yapılan çalışmalar için teşekkür ettiler.